Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Mường Lát

Đồng chí Hà Văn Ca - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy thăm và làm việc với Thị trấn Mường Lát

Đăng ngày 05 - 11 - 2020
100%

Sáng ngày 4/11, đoàn công tác của huyện do đồng chí Hà Văn Ca - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đã đến thăm và làm việc với Thị trấn Mường Lát. Cùng đi có đồng chí Nguyễn Văn Bình - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Lầu Thanh Va - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy; lãnh đạo các phòng: Văn phòng Huyện ủy; HĐND-UBND huyện; Tài chính - Kế hoạch; Kinh tế và Hạ Tầng; Nông nghiệp và PTNT; Tài nguyên và Môi trường; Nội vụ; Lao động - TB&XH; Dân tộc và phòng Văn hóa - Thông tin.

Đồng chí Hà Văn Chiến - Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy Thị trấn Mường Lát báo cáo về tình hình 10 tháng đầu năm

Tại buổi làm việc, Đoàn đã nghe lãnh đạo UBND thị trấn Mường Lát báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 10 tháng đầu năm; phương ướng, nhiệm vụ 2 tháng cuối năm 2020 trên địa bàn.

Là đơn vị hành chính vừa được sát nhập (kể từ ngày 1/12/2019) theo Nghị quyết số 786/NQ-UBTVQH của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Đến nay, sau gần 1 năm bộ máy hành chính mới đã hoạt động ổn định, hiệu quả, góp phần phát huy mọi nguồn lực thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.

Trong 10 tháng đầu năm, thị trấn Mường Lát đã gieo trồng được trên 169,24 ha; trong đó, trồng được 96,5 ha lúa nước và 50,72 ha các loại cây lương thực có hạt khác. Kết quả vụ chiêm xuân ước đạt 47 tạ/ha. Sản lượng 10 tháng đầu năm ước đạt 1.508,5 tấn. Về chăn nuôi, tổng đàn trâu 750 con, đàn bò 1.600 con, đàn dê 520 con, đàn lợn tái đàn 940 con và gia cầm 14.428 con. Chỉ đạo chăm sóc tốt diện tích rừng hiện có; tăng cường công tác quản lý, bảo vệ, PCCCR trong mùa khô hanh; trồng mới 720 cây vải thiều cho các hộ dân theo Chương trình 135. Các hoạt động an sinh xã hội được thực hiện, công tác chăm sóc người có công được coi trọng, trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý. Cấp 6.240 thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng theo quy định; rà soát và công nhận 329 hộ nghèo, 152 hộ cận nghèo năm 2020. Cấp đầy đủ tiền hỗ trợ do ảnh hưởng dịch Covid-19 cho các đối tượng hộ nghèo, cận nghèo, người có công, người bảo trợ xã hội.

Công tác phát triển đảng viên mới luôn được quan tâm, trong 10 tháng đã kết nạp được 7 đảng viên mới, chuyển đảng chính thức cho 5 đảng viên dự bị; đăng ký tham gia lớp bồi dưỡng LLCT cho 10 quần chúng ưu tú. Tổ chức trao huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 1 đảng viên và đang hoàn thiện hồ sơ trình cấp trên xét tặng huy hiệu 45 năm tuổi đảng cho 1 đảng viên.

Tại buổi làm việc, UBND thị trấn đã kiến nghị đề xuất với đoàn công tác của huyện một số vấn đề như: Đề nghị huyện xem xét, trình cấp có thẩm quyền để Thị trấn Mường Lát được hưởng chính sách đặc thù cao nhất theo đề án sát nhập đơn vị hành chính. Đẩy nhanh tiến độ quy hoạch điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung thị trấn Mường Lát đến năm 2030. Sớm phê duyệt dự toán đền bù GPMB một số công trình phụ trợ của 2 hộ dận bị ảnh hưởng sạt lở đất Chùa Đại Hóa. Sớm phê duyệt Đề án đấu thầu bến xe khách huyện để thị trấn có cơ sở triển khai thực hiện. Hỗ trợ kinh phí thuê bảo vệ công trình Trụ sở UBND và khu nhà văn hóa của UBND Tén Tằn mới xây dựng xong. Đề nghị huyện quan tâm trả lại Trường Mầm non thị trấn cũ để giao lại cho trường Tiểu học và Trung học cơ sở thị trấn sử dụng, giảm tình trạng thiếu phòng học ở đơn vị này. Đầu tư thêm 6 phòng nhà lớp học và hiệu bộ trường Tiểu học Tén Tằn. Hỗ trợ kinh phí sửa chữa, nâng cấp hệ thống thoát nước sinh hoạt khu trung tâm thị trấn Mường Lát. Đẩy nhanh tiến độ thi công Cầu treo Buốn đi vào khu Đoàn Kết.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Bình đề nghị Thị trấn cần cố gắng nỗ lực hơn nữa để hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra trong năm 2020. Sát với dân để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, chủ động giải quyết ngay tại cơ sở. Về công tác quản lý đất đai, cần quản lý chặt chẽ không để người dân tự ý xây dựng trái phép, không theo quy hoạch chung. Xử lý dứt điểm tình trạng lấn chiếm hành lang an toàn giao thông. Đối với phần mặt bằng đất ven sông Mã yêu cầu thị trấn quân tâm xây dựng các mô hình, sản phẩm nông nghiệp tránh thực trạng phải nhập rau từ nơi khác đến. Tiếp tục quan tâm nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn. Đối với việc người dân khai thạc gỗ trái phép nhằm mục đích thương mại, đồng chí Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Bình yêu cầu Thị trấn phối họp với các lược lượng chức năng xử lý dứt điểm tình trạng này, các trường hợp vi phạm phải bị xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

Đồng chí Hà Văn Ca - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy phát biểu kết luận buổi làm việc

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Hà Văn Ca - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy ghi nhận và đánh giá cao kết quả đạt được qua 10 tháng đầu năm của thị trấn Mường Lát, chia sẻ những khó khăn và ghi nhận những đề xuất, kiến nghị của địa phương. Trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Huyện ủy mong muốn Thị trấn sẽ tiếp tục phát huy tốt những kết quả đã đạt được; cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu mà Đại hội Đảng bộ Thị trấn đã đề ra. Khai thác có hiệu quả những tiềm năng, thế mạnh hiện có để thực hiện. Tiếp tục triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Tập trung mọi nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng; thường xuyên tuyên truyền trong nhân dân về công tác giảm nghèo bền vững, ý thức tự vươn lên đăng ký thoát nghèo không trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước. Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng và giao đất rừng cho nhân dân; kiểm tra chặt chẽ việc khai thác tài nguyên khoáng sản tại địa phương. Tiếp tục xây dựng và củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở thực sự vững mạnh, đoàn kết gắn với việc triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Tăng cường, xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” và Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” bằng những việc làm cụ thể, thiết thực nhằm góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị đề ra; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, phát hiện nguồn để phát triển đảng viên mới. Đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, công khai minh bạch các chế độ chính sách, chấn chỉnh lề lối, tác phong, giờ giấc làm việc; đặc biệt là phải gần dân, sát dân, nghe dân nói, giải thích cho dân hiểu và làm cho dân tin.

Đồng chí Hà Văn Ca - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy tiếp thu các đề xuất, kiến nghị tại buổi làm việc

Về các kiến nghị đề xuất của UBND thị trấn, đồng chí Bí thư Huyện ủy chỉ đạo UBND huyện giao các phòng chuyên môn tiếp thu, nghiên cứu và tham mưu cho UBND huyện giải quyết trong thời gian sớm nhất.

Nằm trong chương trình buổi làm việc, trước đó, đoàn đã đi khảo sát, thăm quan thực tế tại bản Đoàn Kết thị trấn Mường Lát

<

Tin mới nhất

Tổng kết công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp năm 2020, triển khai...(09/01/2021 11:22 SA)

Khánh thành điểm trường mầm non khu Đoàn Kết, thị trấn Mường Lát(03/01/2021 9:06 SA)

Huyện Mường Lát tổng kết công tác QP - AN năm 2020(29/12/2020 9:41 SA)

Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới(22/12/2020 11:13 SA)

Bắt đối tượng vận chuyển hồng phiến từ Lào về Việt Nam tiêu thụ(18/12/2020 3:44 CH)

Huyện ủy tổng kết đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; mục...(18/12/2020 10:10 SA)

Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới(14/12/2020 2:22 CH)

Nâng cao năng lực cho cán bộ Đoàn làm công tác giảm nghèo ở huyện Mường Lát năm 2020(09/12/2020 3:21 CH)

Tập huấn công tác chỉ đạo Đại hội Phụ nữ cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2021-2026(08/12/2020 9:58 SA)

Tăng cường nâng cao kiến thức cho đồng bào dân tộc Khơ Mú huyện Mường Lát năm 2020(26/11/2020 10:24 SA)

Tổng kết Đề án “Tuyên truyền thực hiện nếp sống văn hóa trong tang lễ vùng đồng bào dân tộc Mông...(25/11/2020 4:41 CH)

Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri xã Mường Chanh(17/11/2020 4:30 CH)

Đồng chí Hà Văn Ca - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy thăm và làm việc với Thị trấn Mường Lát(05/11/2020 4:23 CH)

Mường lát chủ động ứng phó với thiên tai(30/10/2020 8:59 SA)

Mường Lát triển khai tiêm vắc-xin phòng đợt 2 cho đàn gia súc, gia cầm (21/10/2020 9:17 SA)

Ra mắt mô hình “Trường THPH Mường Lát an toàn về ANTT”(14/10/2020 3:50 CH)

Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập huyện Mường Lát: Tổng kết 5 năm triển khai đại trà thực hiện...(07/10/2020 3:04 CH)

Đồn Biên phòng Pù Nhi: Bắt đối tượng mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy(27/09/2020 10:52 SA)

Bắt đối tượng tàng trữ hồng phiến(18/09/2020 2:59 CH)

Khởi công xây dựng điểm trường mầm non Đoàn Kết(14/09/2020 3:32 CH)