Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Mường Lát

Tổng kết công tác sản xuất nông - lâm nghiệp, công tác phòng chống dịch bệnh - tiêm phòng vắc xin và công tác bảo vệ rừng – phòng cháy chữa cháy rừng năm 2018. Triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019

Đăng ngày 27 - 02 - 2019
100%

Sáng ngày 26/02, UBND huyện Mường Lát tổ chức Hội nghị tổng kết công tác sản xuất nông - lâm nghiệp, công tác phòng chống dịch bệnh - tiêm phòng vắc xin và công tác bảo vệ rừng - phòng cháy chữa cháy rừng năm 2018. Triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Lầu Thanh Va - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy; các Đồng chí thành viên Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh và tiêm phòng gia súc gia cầm huyện; đại diện lãnh đạo cơ quan chuyên môn huyện; Chủ tịch các xã, thị trấn cùng tham dự. Đồng chí Phạm Bá Điểm - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện chủ trì Hội nghị.

          Toàn cảnh Hội nghị

           Trên lĩnh vực sản xuất nông, lâm nghiệp, năm 2018, tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm đạt được 5.659ha, diện tích cho thu hoạch 5.367,39ha; cây lương thực có hạt toàn huyện gieo trồng được 4.661ha, diện tích cho thu hoạch là 4.369 với tổng sản lượng lương thực đạt 14.110 tấn; diện tích lúa nước vụ Mùa toàn huyện đã gieo cấy được 973/935 ha kế hoạch, cho thu hoạch được 748ha, năng suất bình quân đạt 45,5 tạ/ha, sản lượng đạt 3.408 tấn. Lúa nương gieo trồng được 2.023 ha/ 1.500 ha kế hoạch, cho thu hoạch 1.991 ha, năng suất bình quân 21,5 tạ/ha, sản lượng đạt 4.282 tấn. Ngô gieo trồng được 882/1.226 ha kế hoạch, diện tịch cho thu hoạch 846 ha, năng suất bình quân 32,8 tạ/ha, sản lượng đạt 2.776 tấn. Sắn trồng được 887 ha/780 ha kế hoạch, năng suất đạt gần 162 tạ/ha, sản lượng đạt 14.360 tấn. Về chăn nuôi, tổng đàn trâu có 6.500 con đạt 98,5% so với cùng kỳ; đàn bò 15.355 con đạt 107,1% so với cùng kỳ; tổng đàn gia súc, gia cầm, thủy sản phát triển ổn định. Công tác bảo vệ và phát triển rừng được lực lượng chức năng thực hiện có hiệu quả, trong năm 2018 toàn huyện đã trồng được 5.000 cây phân tán, cây bóng mát trong dịp tết Nguyên đán; trồng mới được 150ha rừng sản xuất, đưa 19.406ha rừng tự nhiên vào bảo vệ và 1.419ha vào khoanh nuôi tái sinh tự nhiên đạt 100% so với kế hoạch đề ra; triển khai thực hiện cấp hỗ trợ được 3.479 tấn gạo/ 6.471 hộ/ 33.779 nhân khẩu tham gia trồng và chăm sóc rừng trồng sản xuất.

           Lĩnh vực phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi, năm 2018 được thực hiện nghiêm túc, đầy đủ theo quy định; các ổ dịch xảy ra được phát hiện, xử lý kịp thời, không để lan ra diện rộng, giảm thiệt hại cho người chăn nuôi và đảm bảo cho đàn gia súc, gia cầm phát triển ổn định. Công tác tiêm phòng các dịch bệnh sử dụng nguồn vắc xin được nhà nước hỗ trợ đạt tương đối cao. Trong đó, tiêm xắc xin Tụ huyết trùng trâu, bò đạt trên 84,4% chỉ tiêu tiêm; tiêm phòng bệnh dịch tả lợn đạt 80,88%; bệnh lở mồm long móng 71,7%; bệnh dại ở chó, mèo đạt 48,5%; Vắc xin cúm gia cầm (H5N1) đạt 74,2% chỉ tiêu tiêm...

          Công tác bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng trong năm 2018 được triển khai đồng bộ với các giải pháp chỉ đạo quyết liệt, linh hoạt, kịp thời, toàn diện từ huyện đến cơ sở và công tác đấu tranh chống buôn lậu lâm sản, an ninh rừng trên địa bàn tiếp tục được giữ vững; các hành vi vi phạm pháp luật bảo vệ rừng được phát hiện sớm và ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm minh; không để xảy ra điểm nóng, tụ điểm phức tạp về khai thác, mua bán, vận chuyển trái phép lâm sản; các giải pháp trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng được triển khai hiệu quả, trong năm trên địa bàn không xảy ra cháy rừng; các hoạt động nghiệp vụ về phát triển rừng được triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao, góp phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội của huyện nhà.

            Hội nghị đã tập trung thảo luận về những kết quả đạt được cũng  như những khó khăn trong năm 2018, đồng thời định hướng các giải pháp trong sản xuất nông, lâm nghiệp; công tác phòng chống dịch bệnh, tiêm phòng vắc xin và công tác bảo vệ và phát triển rừng năm 2019 đề ra các mục tiêu và nhiệm vụ cụ thể trong từng lĩnh vực với những giải pháp kèm theo nhằm phát triển nền nông, lâm nghiệp, chăn nuôi toàn diện, đa dạng sản phẩm, nâng cao giá trị trên một đơn vị diện tích, mà trọng tâm là tăng cường liên doanh, liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm.

Đồng chí Phạm Bá Điểm - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện đánh giá cao những kết quả đạt được trong năm 2018

      Kết luận Hội nghị tổng kết, đồng chí Phạm Bá Điểm - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện ghi nhận và đánh giá cao những kết quả trên các lĩnh vức nông, lâm nghiệp, chăn nuôi, bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng năm 2018. Đồng chí cũng chỉ rõ những mặt còn tồn tại hạn chế như: Trong lĩnh vực trồng trọt, sản xuất vụ chiêm xuân 2018 nhiều địa phương vẫn còn chậm so với khung thời vụ; việc theo dõi và phát hiện sâu bệnh trên cây trồng còn chậm; chưa chủ động trong việc khắc phục hậu quả sau lũ để sản xuất, nhiều nơi còn mang nặng tính chông chờ, ỷ lại Nhà nước. Lâm nghiệp, vẫn để xảy ra một số vụ vi phạm, khai thác rừng trái phép tại xã Tam Chung và một số vụ nhỏ ở các địa phương khác. Trong chăn nuôi, công tác tiêm phòng còn hạn chế nên đã xảy dịch bệnh tại một số nơi; người dân vẫn còn tồn tại tập quán thả rông gia súc, gia cầm.

Đồng chí Phạm Bá Điểm - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện chỉ rõ những tồn tại, hạn chế và đề ra các nhiệm vụ giải pháp thực hiện trong năm 2019

            Phát huy những kết quả đã đạt được đồng thời khắc phục những hạn chế, tồn tại trong năm 2018; bước vào thực hiện nhiệm vụ năm 2019 trong 03 lĩnh vực trên, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Phạm Bá Điểm đề nghị các phòng chuyên môn, chính quyền các địa phương chỉ đạo nhân dân chuyển đổi cây trồng ở những diện tích bị mất nước do anh hưởng thiên tai; chỉ đạo sản xuất vụ Chiêm xuân đảm bảo cấy hết diện tích có nước, tăng cường áp dụng các tiến bộ khoa học vào sản xuất nhăm tăng năng xuất cây trồng. Tập trung chỉ đạo chống đói, rét cho gia súc, gia cầm; xây dựng chuồng trại, che chắn cho vật nuôi; triển khai quyết liệt công tác tiêm phòng vắc xin đợt II năm 2019; kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển gia súc, gia cầm vào địa bàn; Làm tốt công tác phòng chống dịch tả lợn Châu Phi. Triển khai tốt công tác trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng, phòng chống phá rừng trái phép, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, khai thác rừng, phá rừng làm nương rẫy; phối hợp với các bản giáp biên để tuyên truyền cho nhân dân 2 bên biên giới về công tác phòng cháy chữa cháy rừng; xây dựng các phương án, kế hoạch, bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng; tuyên truyền cho nhân dân bằng nhiều hình thức; thực hiện tốt công tác phối hợp giữa các lực lường chức năng theo quy chế phối hợp đã ký kết; tăng cường kiểm tra, giám sát, quản lý sản xuất nương rẫy, nhất là công tác đốt nương làm rẫy. Đối với các xã và chủ rừng Nhà nước phải rà soát, kiện toàn Ban chỉ đạo về kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng các xã , thị trấn, Ban chỉ huy phòng cháy chữa cháy rừng của các chủ rừng Nhà nước. Thường xuyên kiểm tra các khu vực trọng điểm cháy rừng trên địa bàn được giao quản lý, nhất là khu vực vành đai biên giới giáp với nước bạn Lào để kịp thời phát hiện sớm, ngăn chặn và ứng cứu khi có cháy rừng xảy ra. Thực hiện nghiên túc chế độ trực chỉ huy phòng cháy chữa cháy rừng từ huyện đến cơ sở, các chủ rừng Nhà nước trong thời điểm nắng nóng, nguy cơ cháy rừng cao. Rà soát theo phương châm 4 tại chỗ để kịp thời chữa cháy rừng đảm bảo không để bị động khi có cháy rừng xảy ra.

<

Tin mới nhất

Đoàn công tác Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC) làm việc với huyện Mường Lát(12/02/2020 11:07 SA)

Mường Lát: Lễ giao nhận quân năm 2020(11/02/2020 8:43 SA)

Cấp khẩu trang miễn phí cho người dân ở huyện nghèo Mường Lát(06/02/2020 1:40 CH)

Báo Tuổi Trẻ phối hợp với Tỉnh đoàn Thanh Hóa tặng quà Tết cho học sinh nghèo Mường Lát(13/01/2020 2:33 CH)

Công an huyện Mường Lát: Tổng kết công tác năm 2019; triển khai nhiệm vụ và phát động phong trào...(06/01/2020 3:09 CH)

Hội LHPN huyện Mường Lát: Tổng kết công tác Hội và phong trào phụ nữ năm 2019; Triển khai nhiệm...(04/01/2020 2:50 CH)

Tổng kết Kết luận 50-KL/TU năm 2019; Phương hướng, nhiệm vụ năm 2020(31/12/2019 11:34 SA)

Hội nghị Ban Chấp hành Huyện ủy mở rộng năm 2019(25/12/2019 11:37 CH)

Kỷ niệm 60 năm thành lập Đảng bộ xã Tam Chung(24/12/2019 3:25 CH)

Gặp gỡ các chức sắc tôn giáo tiêu biểu nhân dịp lễ Giáng sinh (Noel) 2019(20/12/2019 4:09 CH)

Huyện Mường Lát: Sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết 04 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa...(13/12/2019 2:48 CH)

Thông báo: Triển khai nâng mức cho vay đối với chương trình học sinh, sinh viên(12/12/2019 2:13 CH)

Bàn giao nhà tình nghĩa đồng đội cho gia đình thân nhân liệt sỹ Thao Văn Súa(12/12/2019 10:00 SA)

Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa tiếp xúc cử tri tại huyện Mường Lát(05/12/2019 3:04 CH)

Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 5: Bế giảng lớp xóa mù chữ cho đồng bào dân tộc Mông huyện Mường Lát(03/12/2019 1:53 CH)

Tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật thuộc “Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận...(22/11/2019 10:40 SA)

Tập huấn, phổ biến kiến thức thuộc Đề án “Ổn định đời sống và phát triển kinh tế - xã hội đồng...(20/11/2019 3:02 CH)

Hội thảo khoa học “Địa chí huyện Mường Lát” lần 2(07/11/2019 9:01 SA)

Hội nghị quán triệt, triển khai Luật Phòng chống tham nhũng; Nghị định 31/2019/NĐ-CP quy định chi...(21/10/2019 3:53 CH)

Hội nghị “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân” và lấy phiếu đánh giá về sự “Hài lòng” của nhân dân...(17/10/2019 3:34 CH)