Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
98 người đã bình chọn
409 người đang online

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Mường Lát sơ kết giữa nhiệm kỳ

Đăng ngày 03 - 07 - 2018
100%

Sáng ngày 02/7, tại Trung tâm Hội nghị của huyện, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Mường Lát đã tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ V, nhiệm kỳ 2015 – 2020 để đánh giá những kết quả đạt được, chỉ ra những tồn tại, hạn chế, xác định nguyên nhân nhằm củng cố quyết tâm, bổ sung nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành và vượt mức các chỉ tiêu Đại hội đề ra trong nửa cuối nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội. Dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; trưởng, phó các Ban xây dựng Đảng, các phòng, ban, ngành HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể cấp huyện; lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng HĐND-UBND; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đứng chân trên địa bàn huyện; các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. Các đồng chí Lương Minh Thông, Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Lầu Minh Pó, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Cao Văn Cường, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đồng chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Lầu Minh Pó, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy và đồng chí Cao Văn Cường, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện thông qua các báo cáo dự thảo gồm: Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ V, nhiệm kỳ 2015-2020; Báo cáo kiểm điểm giữa nhiệm kỳ của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa V, nhiệm kỳ 2015-2020; Báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm của UBND huyện; Báo cáo tình hình thu – chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2018 và thông qua Dự thảo nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về việc điều chỉnh chỉ tiêu trong nghị quyết số 11-NQ/HU ngày 26/12/2017 về phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. Theo đó, trong nửa đầu nhiệm kỳ, Đảng bộ huyện đã đã nỗ lực phấn đấu, vận dụng sáng tạo, tập trung lãnh đạo thực hiện toàn diện các nhiệm vụ chính trị được giao; triển khai đồng bộ và có hiệu quả các giải pháp lãnh đạo điều hành phát triển kinh tế - xã hội. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được chú trọng; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên từng bước được nâng lên. Hệ thống chính trị được tăng cường củng cố. Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị được triển khai rộng khắp và có hiệu quả. Lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội có nhiều kết quả tích cực, tố độ tăng giá trị sản xuất bình quân 3 năm 2015 - 2017 đạt 7% ( Nghị quyết Đại hội 8,8% ) bằng 80% mục tiêu Nghị quyết Đại hội; Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng, đến hết năm 2017, tỷ trọng ngành nông - lâm, thủy sản đạt 22,38%, công nghiệp - xây dựng đạt 36,45%, dịch vụ 41,17%; Thu nhập bình quân đầu người đạt 16 triệu đồng/người/năm, đạt 80% so với mục tiêu Đại hội ( 20 triệu đồng/người/năm ), ước thực hiện năm 2018 đạt 17 triệu đồng, tăng 5,6% so với đầu nhiệm kỳ. Tổng huy động vốn đầu tư toàn xã hội ( 2015-2017) đạt 357 tỷ đồng đạt 23,8% so với mục tiêu Đại hội, ước thực hiện năm 2018 đạt 397 tỷ đồng, tăng 13,4% so với đầu nhiệm kỳ. Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới được quan tâm chỉ đạo đến nay có 05 xã đạt 05 tiêu chí, 02 xã đạt 06 tiêu chí, triêng xã Mường Chanh đạt 9 tiêu chí nông thôn mới; có 06 bản đạt chuẩn nông thông mới. Huy động tốt các nguồn vốn đầu tư phát triển và xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. Triển khai thực hiện cơ bản hoàn thiện hệ thống giao thông nông thôn, thủy lợi nội đồng, điện, nước, trường học, trụ sở làm việc. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao tiếp tục phát triển phục vụ tốt nhu cầu thụ hưởng của người dân; giáo dục đào tạo tiến bộ nhiều mặt chất lượng dạy và học nâng lên, công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân được chú trọng, các chính sách an sinh xã hội được triển khai thực hiện hiệu quả, quốc phòng an ninh ổn định, duy trì chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân.

Đến nay, Huyện đã thực hiện vượt 6 chỉ tiêu, 15 chỉ tiêu đạt từ 50% đến dưới 100% và 2 chỉ tiêu đạt dưới 50% so với Nghị quyết mà Đại hội Đảng bộ huyện khóa V, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra.

Trong nửa cuối nhiệm kỳ, Đảng bộ huyện Mường Lát tiếp tục lãnh đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội nhiệm kỳ 2015-2020. Đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh kế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Tăng cường thực hiện một số biện pháp nhằm tăng thu nân sách Nhà nước. Tập trung giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn; tăng cường công tác quản lý xây dựng trên địa bàn, phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, đô thị. Tăng cường quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường; xử lý dứt điểm các sai phạm về xây dựng, trật tự đô thị, khai thác tài nguyên, khoáng sản, ô nhiễm môi trường. Tiếp tục xây dựng và củng cố hệ thống chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

          Hội nghị cũng đã giành nhiều thời gian để các đại biểu tham gia thảo luận.  Hầu hết các ý kiến tham gia đều nêu nên những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, thực hiện nhiệm vụ của mỗi ngành, mỗi đơn vị, địa phương điển hình như: công tác quy hoạch, sử dụng đất; công tác giải phóng măt bằng; công tác cán bộ; công tác xây dựng nông thôn mới… đồng thời cũng đề ra một số giải pháp trọng tâm để thực hiện trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Lương Minh Thông, Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện – biểu dương những thành quả mà Đảng bộ huyện đã phấn đấu đạt được trong nửa nhiệm kỳ qua, đồng chí đánh giá cao tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo và chủ trương phù hợp mà Đảng bộ huyện đạt được trong nửa nhiệm kỳ. Đồng thời, đồng chí cũng yêu cầu Đảng bộ huyện cần phát huy hơn nữa các lợi thế, tiềm năng của huyện, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa V, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra./.

<

Tin mới nhất

Giao lưu gặp mặt các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo 3 huyện Quan Sơn - Quan Hóa - Mường Lát...(15/03/2019 2:33 CH)

Thiếu tướng Nguyễn Doãn Anh, Tư lệnh Quân khu 4 thăm và làm việc tại huyện Mường Lát(11/03/2019 3:02 CH)

Đồng chí Lầu Minh Pó - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy kiểm tra và chỉ đạo công tác giúp dân dựng...(08/03/2019 9:29 CH)

Ban Chỉ huy Quân sự huyện Mường Lát ra quân huấn luyện năm 2019(01/03/2019 2:22 CH)

Hội nghị giao ban thường kỳ tháng 2 - triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2019(28/02/2019 2:04 CH)

Tổng kết công tác sản xuất nông - lâm nghiệp, công tác phòng chống dịch bệnh - tiêm phòng vắc xin...(27/02/2019 4:13 CH)

Công an huyện bắt quả tang đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy(26/02/2019 8:21 SA)

Tưng bừng ngày hội tòng quân năm 2019 tại huyện Mường Lát(20/02/2019 3:32 CH)

Công an huyện: Tổng kết công tác năm 2018. Triển khai nhiệm vụ và phát động phong trào thi đua...(18/02/2019 3:16 CH)

Mường Lát: Phát động Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Kỷ Hợi 2019(14/02/2019 11:13 SA)

Phát động trồng cây xanh tạo cảnh quan môi trường tại khu tái định cư bản Poọng xã Tam Chung(13/02/2019 12:51 CH)

Tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ...(31/01/2019 9:35 SA)

Hỗ trợ người dân vùng lũ khôi phục sản xuất(30/01/2019 9:27 SA)

Tiêu hủy hàng quá hạn và đồ chơi trẻ em mang tính bạo lực(30/01/2019 8:29 SA)

Hội LHPN tỉnh tổ chức ngày hội: “Xuân đoàn kết, tết biên cương” tại xã Trung lý huyện Mường lát(30/01/2019 8:18 SA)

Đồng chí Trưởng ban Tổ chức Trung ương kiểm tra tình hình khắc phục hậu quả thiên tai và công tác...(28/01/2019 3:22 CH)

Huyện Đoàn Mường lát: Lễ bàn giao “Ngôi nhà Khăn quàng đỏ”(28/01/2019 3:01 CH)

Đẩy mạnh hợp tác giữa huyện Mường Lát với các huyện Sốp Bâu và Viêng Xay, tỉnh Hủa Phăn (Lào)(26/01/2019 2:55 CH)

Đồn Biên phòng Quang Chiểu: bắt đối tượng vận chuyển 1.400 viên Hồng phiến(24/01/2019 2:04 CH)

Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH huyện tổng kết hoạt động năm 2018 - triển khai...(23/01/2019 4:06 CH)