Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Mường Lát

Kỳ họp thứ V, HĐND huyện khóa V, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Đăng ngày 18 - 07 - 2018
100%

Ngày 17-7, HĐND huyện Mường Lát đã tổ chức kỳ họp thứ 5, khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021 nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm, các giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018. Đồng chủ trì kỳ họp có các đồng chí: Lương Minh Thông, Ủy viên BCH Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Phạm Thị Huế, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện; Lâu Dị Lênh, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND huyện. Cùng dự có các đồng chí Lầu Minh Pó, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Cao Văn Cường, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Thường trực HĐND - UBND, Ủy ban MTTQ huyện; lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện, các đơn vị LLVT đóng trên địa bàn huyện; các xã, thị trấn và các đại biểu HĐND huyện khóa V.

Các đại biểu tham dự tại kỳ họp

Kỳ họp đã thông qua báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018; báo cáo của UBND huyện về kết quả thực hiện ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được thông qua tại kỳ họp thứ 4 HĐND huyện khóa V; báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước - chi ngân sách địa phương năm 2017; báo cáo của Ủy ban MTTQ huyện về công tác tham gia xây dựng chính quyền và ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 5, HĐND huyện khóa V; báo cáo của tổ đại biểu HĐND tỉnh về kết quả kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVII… Theo báo cáo của UBND huyện, trong 6 tháng đầu năm 2018, tình hình tình hình kinh tế - xã hội huyện Mường Lát tiếp tục có bước phát triển; quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Nổi bật nhất trong các chỉ tiêu về kinh tế đó là kết quả giá trị sản xuất ngành nông nghiệp có mức tăng trưởng vượt mức so vơi cùng kỳ. Tổng giá trị sản xuất toàn ngành nông nghiệp của huyện ước đạt 49.383 triệu đồng, bằng 108,1% so với cùng kỳ, trong đó sản lượng lúa đạt 3.450 tấn, bằng 110,8% so với cùng kỳ; tổng đàn gia súc, gia cầm phát triển tốt, tăng mạnh so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất ngành lâm nghiệp ước đạt 27.031 triệu đồng, bằng 119,0% so với cùng kỳ; giá trị sản xuất thủy sản ước đạt 1.148 triệu đồng, bằng 101,2% so với cùng kỳ; giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 4.240 triệu đồng, bằng 105% so với cùng kỳ. Ước tính tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ đạt 25,143 tỷ đồng. Xuất khẩu tiểu ngạch qua cửa khẩu Tén Tằn ước đạt 581.605 USD. Lĩnh vục văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, các phong trào, cuộc vận động được triển khai có hiệu quả; các chính sách an sinh xã hội được thực hiện kịp thời; công tác khám chữa bệnh cho nhân dân được quan tâm, phòng chống dịch bệnh được tăng cường, chất lượng khám chữa bệnh được nâng lên; các chính sách dân tộc được thực hiện có hiệu quả, kịp thời, giúp ổn định đời sống bà con nhân dân; tình hình di cư trái phép sang nước bạn Lào giảm…

Trong 6 tháng cuối năm, huyện Mường Lát thực hiện các giải pháp trọng tâm, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2018, trong đó huyện tập trung chỉ đạo sản xuất vụ thu mùa đạt kế hoạch đề ra; chăm sóc và phát triển đàn gia súc, gia cầm, làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh; chỉ đạo quyết liệt các xã, thị trấn xây dựng và triển khai có hiệu quả phương án phòng chống thiên tai, di dời dân tại những điểm có nguy cơ sạt lở cao, đảm bảo an toàn cho đời sống và sản xuất của nhân dân. Đẩy mạnh tiến độ thực hiện chương trình xây dựng NTM. Tiếp tục nâng cao hiệu quả về khai thác phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và phát triển các ngành nghề. Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục, thể thao. Nâng cao chất lượng dạy và học, chỉ đạo các trường chuẩn bị tốt các điều kiện cho năm học mới 2018 – 2019, phấn đấu xây dựng 1 trường chuẩn quốc gia trong năm 2018. Nâng cao chất lượng khám và điều trị bệnh cho nhân dân, tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh. Thực hiện tốt các chế độ chính sách,, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, xóa đói, giảm nghèo, đẩy mạnh công tác dạy nghề, giới thiệu việc làm và xuất khẩu lao động…

Kỳ họp cũng đã thông qua 4 tờ trình gồm: tờ trình của HĐND huyện về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với 02 đồng chí do chuyển công tác; tờ trình của UBND huyện về phê chuẩn quyết toán thu ngân sách Nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2017; tờ trình của UBND huyện về đề nghị điều chỉnh chỉ tiêu trồng rừng năm 2018 và tờ trình của UBND huyện về đề nghị miễn nhiệm Ủy viên UBND đối với 01 đồng chí chuyển công tác.

Đồng chí Cao Văn Cường, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện giải trình các vấn đề thuộc thẩm quyền

Tại kỳ họp này, các đại biểu được nghe báo cáo kết quả giải quyết và trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri đã phản ánh tại kỳ họp thứ 4, HĐND huyện khóa V; thông báo ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 5, tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn, biểu quyết thông qua 4 Nghị quyết, đồng thời đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2018.

Đồng chí Lương Minh Thông, Ủy viên BCH Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu kết luận kỳ họp

Phát biểu kết luận kỳ họp, đồng chí Lương Minh Thông, Ủy viên BCH Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đã đạt được, song với tinh thần nghiêm túc, thẳng thắn, cầu thị, HĐND tỉnh đã phân tích, thảo luận về những hạn chế, yếu kém được UBND huyện chỉ ra trong báo cáo, được các đại biểu thảo luận tại kỳ họp. Trong thời gian tới, đồng chí đề nghị tập trung chỉ đạo nhân dân làm tốt công tác chuẩn bị mọi điều kiện để gieo trồng vụ chiêm xuân; quan tâm công tác trồng rừng đảm bảo chỉ tiêu 150ha năm 2018; làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh cho người và gia cầm; chỉ đạo các xã, thị trấn, các ngành triển khai có hiệu quả phương án phòng, chống bão lụt, lũ ống, lũ quét, di dời hộ dân có nguy cơ sạt lở đảm bảo an toàn cho người và tài sản, cũng như đời sống sinh hoạt và sản xuất của người dân. Tiếp tục chỉ đạo quyết liệt, kết hợp với tập trung huy động các nguồn lực đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới. Tập trung các biện pháp tăng thu ngân sách Nhà nước, thu ngân sách địa phương, thu đúng, thu đủ, xây dựng kế hoạch đấu thầu các dự án sử dụng đất, đấu giá nhằm tăng nguồn thu ngân sách dảm bảo dự toán thu ngân sách năm 2018. Tiếp tục đôn đóc các nhà thầu, các nhà đầu tư thực hiện đúng theo cam kết, đảm bảo chất lượng, tiến độ và thủ tục hồ sơ để quyết toán ngân sách khi công trình hoàn thành. Phát động các phong trào văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao nhất là trong các ngày lễ kỷ niệm lớn trong năm. Chuẩn bị các điều kiện để khai giảng năm học mới; quan tâm đến vấn đề tuyển dụng, bố trí, sắp xếp đủ giáo viên, nhân viên các trường trên địa bàn huyện. Làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội và chế độ đối với người có công. Quan tâm đến vấn đề môi trường sinh thái, rác thải, vệ sinh, an toàn thực phẩm có biện pháp ngăn chặn thuốc bảo vệ thực vật hiệu quả, an toàn; đồng thời có hướng dẫn sử dụng để kiểm soát chặt chẽ hơn. Xây dựng kế hoạch rà soát, kiểm tra, thanh tra xử lý vi phạm hành lang an toàn giao thông, lấn chiếm lòng đường, trật tự an toàn xã hội; các lực lượng vũ trang thường xuyên theo dõi nắm chắc tình hình cơ sở, quan tâm đến các địa bàn trọng điểm, chủ động xử lý tình huống, tránh để bị động bất ngờ./.

<

Tin mới nhất

Huyện Mường Lát: Tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2019(27/06/2019 4:02 CH)

Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Mường Lát lần thứ III thành công tốt đẹp(12/06/2019 3:27 CH)

Huyện Mường Lát: Sát nhập 2 đơn vị hành chính cấp xã(07/06/2019 7:45 SA)

Thiếu tướng Nguyễn Doãn Anh, Tư lệnh Quân khu 4 thăm và làm việc tại huyện Mường Lát(11/03/2019 3:02 CH)

Tưng bừng ngày hội tòng quân năm 2019 tại huyện Mường Lát(20/02/2019 3:32 CH)

Tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ...(31/01/2019 9:35 SA)

Đồng chí Trưởng ban Tổ chức Trung ương kiểm tra tình hình khắc phục hậu quả thiên tai và công tác...(28/01/2019 3:22 CH)

Đẩy mạnh hợp tác giữa huyện Mường Lát với các huyện Sốp Bâu và Viêng Xay, tỉnh Hủa Phăn (Lào)(26/01/2019 2:55 CH)

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn kiểm tra tình hình khắc phục hậu quả thiên tai,...(23/01/2019 2:16 CH)

Bí thư Tỉnh uỷ Trịnh Văn Chiến kiểm tra tình hình sản xuất, khắc phục hậu quả thiên tai tại huyện...(21/01/2019 9:25 SA)

Thiếu tướng Hà Thọ Bình - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu IV thăm, tặng quà và chúc Tết các...(18/01/2019 5:55 CH)

Người dân tự nguyện giao nộp súng tự chế(17/01/2019 8:56 SA)

Đoàn công tác của Hội đồng Dân tộc, Ủy ban Về các vấn đề xã hội thăm và làm việc tại huyện Mường...(27/12/2018 9:17 SA)

Hội khuyến học tỉnh thăm và tặng quà các trường học tại huyện Quan Hóa và Mường Lát(25/10/2018 2:18 CH)

Công an huyện Mường Lát bắt đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy(24/10/2018 4:11 CH)

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng kiểm tra, chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa lũ tại huyện Mường Lát(15/10/2018 9:37 SA)

Đồng chí Lê Thành Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư Pháp thăm, tặng quà nhân dân...(24/09/2018 9:42 SA)

Mường Lát: khan hiếm nước sạch đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn(14/09/2018 1:58 CH)

Mường Lát: ước tính thiệt hại hơn 1000 tỷ đồng do mưa lũ và sạt lở đất(11/09/2018 8:08 SA)

Trưởng ban tổ chức TW vượt núi đi bộ vào tâm lũ Mường Lát(10/09/2018 9:32 SA)