Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
91 người đã bình chọn
524 người đang online

Hội nghị triển khai công tác hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo bền vững năm 2017

Đăng ngày 01 - 08 - 2017
100%

Chiều ngày 26/7, UBND huyện đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác hỗ trợ phát triển sản xuất theo Chương trình mục tiêu Quốc gia (MTQG) về giảm nghèo bền vững năm 2017. Dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Cao Văn Cường, Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND Huyện; các đồng chí Thường trực HĐND, UBND huyện; lãnh đạo một số phòng, đơn vị liên quan; Bí thư, Chủ tịch các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Tại Hội nghị, các đồng chí đại biểu đã được lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện thông qua Kế hoạch phân bổ, sử dụng vốn sự nghiệp và Hướng dẫn thực hiện nội dung hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2017. Kế hoạch nêu rõ: tổng số vốn sự nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2017 là: 11.320 triệu đồng. Trong đó, Dự án thuộc Chương trình 30a với tổng kinh phí thực hiện là 7.900 triệu đồng nhằm: Hỗ trợ duy tu, bảo dưỡng công trình; Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng sinh kế; Hỗ trợ cho lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. Dự án thuộc Chương trình 135 với tổng kinh phí thực hiện: 3.383 triệu đồng nhằm: Hỗ trợ duy tu bảo dưỡng công trình xã đặc biệt khó khăn; Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo; Truyền thông và giảm nghèo về thông tin; Nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá thực hiện chương trình.

          Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Cao Văn Cường, Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND Huyện nhấn mạnh nhằm đảm bảo mục tiêu thực hiện và sử dụng nguồn vốn có hiệu quả, đúng mục đích, đúng đối tượng: yêu cầu cấp ủy các xã bên cạnh công tác xây dựng Đảng cần tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phát triển sản xuất; Lựa chọn, xây dựng Dự án phát triển sản xuất phù hợp với các Chương trình theo quy định của tỉnh và Nhà nước đã đề ra. Bên cạnh đó, xác định thêm các giống cây, gống con đặc sản phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng từng vùng để lựa chọn đăng ký. Đề nghị các xã ngay sau Hội nghị này, phải tiến hành tuyên truyền, phổ biến những quy định trong chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất xuống đến tận thôn bản để người dân hiểu rõ và đăng ký tham gia Dự án, đồng thời bình xét đối tượng (quan tâm đến các đối tượng là hộ nghèo, hộ cận nghèo) xong trước ngày 7-8, các xã tổng hợp danh sách và hoàn thiện Dự án của mình để gửi về UBND huyện trước ngày 15-8 để huyện phê duyệt đảm bảo thời gian, tiến độ theo quy định./.

<

Tin mới nhất

Hội thảo khoa học về tướng quân Tư Mã Hai Đào và di tích về ông trên đất Mường Lát(16/07/2018 10:44 SA)

Tọa đàm trao đổi công tác kiểm tra giữa ủy ban kiểm tra huyện Mường Lát và huyện Viêng Xay, Sốp...(12/07/2018 9:40 SA)

Hiệu quả từ công tác huy động vốn ở Mường Lát(04/07/2018 8:05 SA)

Biểu mẫu Báo cáo và Hướng dẫn nội dung Theo Công Văn số 738/UBND- TCKH ngày 3/7/2018(03/07/2018 1:35 CH)

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Mường Lát sơ kết giữa nhiệm kỳ(03/07/2018 1:32 CH)

Đối thoại với những sinh viên có đơn khiếu kiện trong kỳ thi tuyển viên chức ngành giáo dục tại...(03/07/2018 1:22 CH)

Học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII của Đảng.(02/07/2018 2:41 CH)

Đồng chí Lương Minh Thông, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, chủ tịch HĐND huyện làm việc tại xã...(02/07/2018 2:39 CH)