Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
77 người đã bình chọn
2971 người đang online

Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng

Đăng ngày 23 - 05 - 2017
100%

Sáng ngày 16/5 Tại Hội truờng lớn của huyện, Ban Thường vụ Huyện uỷ Mường Lát tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai các Nghị quyết, Kết luận của Bộ Chính trị, Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng và các Chương trình hành động của Huyện ủy, UBND huyện về việc thực hiện các Nghị quyết, Kết Luận, Chị thị của Đảng. Dự hội nghị có đồng chí Luơng Minh Thông, Ủy viên BCH Tỉnh ủy, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện; các đồng chí trong BTV Huyện uỷ, Thuờng trực HĐND-UBND, Ủy ban MTTQ VN huyện Mường Lát; Lãnh đạo các phòng, ban, ngành, các cơ quan đơn vị; các xã, thị trấn; các đơn vị lực lượng vũ trang đóng chân trên địa bàn cùng đảng viên 02 Đảng bộ Dân Đảng và Cơ quan UBND huyện.

          Tại hội nghị các đại biểu đã được triển khai, quán triệt Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về "Phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn", Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị "Về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí", Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 05/01/2017 của Bộ Chính trị về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế", Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng" và trình bày một số Kế học học tập, quán triệt, triển khai thực hiện và Kế hoạch hành động thực hiện của Huyện ủy, UBND huyện đối với các Nghị quyết, Kết luận, Chị thị của Bộ Chính trị và Ban Bí thư Trung ương Đảng.

          Kết luận tại hội nghị đồng chí Luơng Minh Thông, Ủy viên BCH Tỉnh ủy, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị các đồng chí Bí thư các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện ủy ngay sau khi tiếp thu các nội dung được quán triệt tại hội nghị cần tổ chức quán triệt, triển khai tại địa phương, đơn vị mình; đồng thời phổ biến sâu rộng, đưa nội dung các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận, Chương trình hành động của Đảng vào các kỳ sinh hoạt thường xuyên của các chi bộ, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phát huy tính nêu gương của người đứng đầu, tạo sự chuyển biến sâu rộng cả trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên... góp phần đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống./.

<

Tin mới nhất

UBND huyện Mường Lát tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyển quân năm 2017.(08/06/2017 10:00 SA)

Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại huyện Mường Lát(02/06/2017 7:11 SA)

Mường Lát: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa...(26/05/2017 4:19 CH)

Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Bộ Chính...(23/05/2017 9:03 SA)

Hội nghị sơ kết 01 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và gặp mặt biểu dương các tập...(18/05/2017 8:19 CH)

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch phối hợp bảo vệ rừng và PCCCR giai đoạn 2017 - 2020(15/05/2017 7:15 SA)

Nỗ lực giảm thiểu tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào dân tộc thiểu số huyện Mường...(08/05/2017 8:05 SA)

Đoàn công tác thành phố Thanh Hóa thăm và tặng quà huyện Mường Lát.(05/05/2017 4:38 CH)